Montering af tag

Forberedelse
Start med at tage et krydsmål af tagfladen og marker startpunktet så det er vinkelret. Mindre afvigelser kan skjules med inddækninger. Ved større afvigelser kan der fremstilles tilpassede inddækninger. 

Lægte/åse afstanden varierer efter taghældningen, ring og forhør. 

Mindste taghældning: 5°. Vi anbefaler at bruge vores specialfugemasse til endeoverlapninger ved hældninger på under 14°.

 

Hvis du bliver nødt til at samle pladen på tværs, skal samlingen udføres over en lægte. Pladeoverlægget skal være min. 200 mm se tegning 4.3. overlægget skal fastgøres med skrue (se fig. 4.0) 
Vær opmærksom på at plade 2 skal flugte med plade 1.

Tagpladerne monteres på træ med selvborende skrue 35 mm. Til stålåse/stållægte anvendes 20 mm selvborende skrue til stål. Skruerne skal skrues gennem bølgebunden se fig. 4.0. På DP 20/100 og DP 35/115 skal der skrues ved siden af forstærkningsrillen. Se skrue-forbrug på siderne med de enkelte profiler.

Hvis lægteafstanden overstiger 500 mm, skal sideoverlapningen skrues med 20 mm overlapningsskrue med en maksimal midtpunktsafstand på 500 mm.

Montering af inddækninger
Tagrygning og vindskede skrues med en maks. midtpunktsafstand på 300 mm

som vist på fig. 4.1 og 4.2. Ved flere inddækninger efter hinandenskal overlæget være mindst 100 mm. til fastgørelse anbefales 20 mm overlapskrue. 

Vi har et fuldt sortiment af inddækninger som f.eks. skotrender, fodblik, vindskede m.m. Såfremt kunden har andre ønsker end vort standard sortiment, kan det løses ved at fremsende tegning med data til os. Vi anbefaler dog, at inddækninger omkring skorsten udføres af en blikkenslager.

Montering af tætnings/ventilationsbånd
Under tagrygningen kan man montere enten fugleklodser, hvis man ønsker rygningens konstruktionen helt tæt, eller ventibånd, såfremt man ønsker ventilation. Se fig. 4.0. Ved tagfoden kan man montere enten fugleklodser, hvis man ønsker en helt tæt konstruktion, eller fuglegitter såfremt man ønsker ventilation. Se fig. 4.4.

Montering af tagpladen
Monter rende-/konsoljern og fodblik på nederste lægte.Pladerne oplægges fra venstre mod højre og rettes ind efter en snor, der spændes ud ved tagfoden.

Den 1. plade oplægges og fastgøres midlertidigt i nederste lægte. Plade 2 oplægges og fastgøres til plade 1 med overlapskruer i top og bund. Plade 3 fastgøres til plade 2 med overlapskruer i top og bund. Derefter rettes alle 3 plader ind efter den udspændte snor og færdigmonteres. 

Derefter monteres de øvrige plader, rettes ind efter den udspændte snor. Husk at vandrillen skal ligge nederst i overlægget se fig. 4.4.


Montering af tag

Sådan monterer du

Monteringsvejledning

 

Produkter fra
Areco Profiles A/S
forhandles gennem alle de førende Danske Trælasthandler